www.turkmenpop.com
Turkmen Pop Music Homepage

 

 

Yanglan Topary

 

 

- MP3 -

ala_yazim

Yanglan_topary/Gozel_sen

Hayranda_dir_hayranda

Yanglan aydim saz toparning yol bashchising biugrapisi

 

Adim fereydoun roomi, ataming adi abdolmejid, 1353nji eylda bender Turkmen de doghdim, ilki 11 yashda medersaning aydim saz toparinda aydim aydip bashladim, songh accordion saz ghorali belen tanshdim, song drum sazi ghorali ozim ochin satin alip chalip bashladim, song Turkmen sazi ghorali ghjeghi elme alip tajberdi peikerden oghrini yolni orenip tehranda yurt ichinda gechrlian yashlar festivalina ghoshilp diplom bayarghna eye boldim, song electronic org sazini eorendim, ondan song guitar  saz ghoralining ilki sapaghlarini soheil sarkarda dien sazandedan orendim, song bo sazi kamel leshdirmeg ochin tehranda beli ostad kambiz zamaning va bahman nasring yalarina ghtnadim, song bolsa flute bohem dien saz ghoralini soheil sarkarde den orendim, song saz doretmek bilen ghzghilanip teori musighini harmooni konterpoani  va solfezhi va piano sazi chalmaghi arash abasi dien ostad den tehrana ghtnab eorendim, elbetda camputerda aydimlar va sazlari yazmaghlighda kaka khoshnam dien dostomdan orandim, hazir gorganda,Aliabad da,gonbad da va bender turkmenda guitar sazini va piano sazini eoretyian, va 100 gholay shgrdim bar nacha aydim doretim sheilada dekomental dir animation va yane bir nacha kinong sazlarini yazdim aydimlarim bolsa radio&televizyonda gorilp dor.

Elbetda shorda elmdam yol gorkezip va hazirem yol gorkezip doron agham va ostadim tajberdi peikerden elmdama minetdar.

 

Toporing aghzalari

 

1-fereydoun rumi(accordion)

2-ferhad rumi (aydim chi)

3-kerim farjad(guitar)

4-kaka khoshnam(piano)

5-usup alaghi(dep)

aydimlari dinglab lezet alip oz nazarlaringizi biza yazmanghizi khayesh adyars bizing adreslerimiz:

dalahoo_20000@yahoo.com

shammi_1353@yahoo.com

 

Founded And Designed By:
Dr. Farzad MARJANI, Civil Engineer, Ph.D.
Ankara - TURKEY

EMAIL : farzad@turkmens.com