T U R K M E N    I N T E R N A T I O N A L
TV

H  O  M  E  P  A  G  E

www.turkmentv.com

---------------------------------------------------

Güneº

 

80-nji ıyllaryò baºy Raºid Wiıetnamda

 

Güneº

 

Güneº Gastrolda 1987-nji ıyl

 

Güneºiò birinji Afiºasy 1973-nji ıyl

 

Güneº 1980-nji ıyllar

 

Güneº 1980-nji ıyllar

 

Güneº 1980-nji ıyllar

 

Güneº Aºgabatda 1980-nji ıyl

 

Aºgabat Telewideniyasynyò Moskwadaki görkezilyºy, 1982-nji ıyl

 

Raºidiò Ofitserler Öıundäki Barabanlar bilen türgenleºigi, Aºgabat 1970-nji ıyl

 

Güneº Köpetdag Daglarynda 1979-nji ıyl

 

Güneº Köpetdag Daglarynda 1980-nji ıyl

 

Güneºiò Baºlangyjy 1970-nji ıyl

 

Güneº, 1977-nji ıyl

 

Güneºiò Aºgabatdaky Ofitserler Öıundäki 1-nji Türgenleºigi

 

Güneº Üçlüsi, 1980-nji ıyl

 

Güneºiò 1-nji Agzasy, Hadjireza Iziz

 

 

Murat Sadyk, Güneºiò Ilkinji ıolbaºçysy, 1970-nji ıyl

 

Riºat ªafi, 2000-nji ıyl

 

Riºat ªafi, 2000-nji ıyl

 

Riºat ªafi, 2000-nji ıyl

 

Riºat ªafi, 2000-nji ıyl

 

Riºat ªafi, 2000-nji ıyl

 

Riºat ªafi, 2000-nji ıyl

 

Riºat ªafi, Milli Egin Eºik bilen

 

Güneº

 

 

Riºat ªafi, 1980-nji ıyl

 

Riºady, Bu görnüºi bilen Bütin SSSR Merkez komitedi Beıle ıatlaıar

 

Riºat ªafi, 1980-nji ıyllaryò baºy

 

Riºat Telewideniıada, 1990-nji ıyllaryò baºy

 

Güneº “Tbilisi-80” rowaıatlaºan Festiwalinde

 

Güneº “Tbilisi-80” rowaıatlaºan Festiwalinde

 

Güneº “Tbilisi-80” rowaıatlaºan Festiwalinde

 

 

Riºad ªafi , 1999-nji ıyl

 

Aºgabat Telewedeniıasynyò Moskwadaky Görkeziliºi, 1982-nji ıyl

 

Keçpelek , Hajyrza Eziz